TeamAbility: effectiever samenwerken door ontwikkelen van motivatie, competenties en cultuur

Maarten StoffersMaarten Stoffers realiseert duurzaam resultaat in professionele organisaties door leren (assessment Birkman, MBTI; training; coaching; begeleiding) èn implementeren. Hij begeleidt verandering.
Om deze website te kunnen bekijken heeft u de Flash-speler versie (minimaal versie 8) nodig, die u momenteel niet heeft geïnstalleerd.
Klik hier om de meest recente versie te downloaden.

Valid XHTML 1.0 Strict

Graag bekijken wij samen met u wat voor uw organisatie de beste aanpak is om de kwaliteit van samenwerken te verbeteren.
Klik hier voor onze contactgegevens en een contactformulier.Als u kiest voor TeamAbility als integrale aanpak, brengen wij met een quick scan de kwaliteit van samenwerken binnen uw organisatie in beeld, wijzen aan op welke punten winst is te behalen en gaan daarmee aan de slag, samen met u en uw medewerkers. Kernwoorden zijn inspiratie, motivatie en resultaat.
Voor meer informatie over ons concept en onze werkwijze,
klik hier.U kunt ook kiezen voor TeamAbility in modules. Dan wordt de kwaliteit van samenwerken stapsgewijs en heel gericht verbeterd. Dat kan bijvoorbeeld wanneer al duidelijk is op welke plekken winst is te behalen. Voor dit doel biedt TeamAbility op zichzelf staande modules aan, zoals een quick scan, een training of een aantal uren coaching. Al onze modules zijn herkenbaar onderdeel van TeamAbility en zijn bouwstenen voor interne duurzaamheid.
Voor meer informatie over ons aanbod aan losse modules,
klik hier.'Interne duurzaamheid' en 'interne synergie': dat is wat ons voor ogen staat met onze visie op organisaties, zoals die gestalte krijgt in TeamAbility?- kwaliteit van samenwerken.
Voor meer informatie over onze visie, onze missie en wie wij zijn:
klik hier.TeamAbility als integrale aanpak

TeamAbility staat voor kwaliteit van samenwerken. Dat bereiken we door een flexibele, stapsgewijze aanpak met als pijlers:
- grote betrokkenheid bij het traject;
- duidelijke focus op wat aangepakt moet worden;
- communicatie met management en medewerkers.

Een TeamAbility traject bestaat uit vijf heldere stappen:

1. Communicatie
Betrokkenheid ontstaat door de medewerkers vanaf het begin te informeren: korte presentaties, nieuwsbrieven, een vast punt in vergaderingen.
Medewerkers willen weten wat ze mogen verwachten en hoe ze hun bijdrage kunnen leveren.
Het is effectief om te werken met een overzichtelijke adviesteam, een dwarsdoorsnede van managers en medewerkers. Het adviesteam geeft signalen uit de organisatie door en denkt mee over de precieze invulling van het traject.

2. Inventarisatie
De stand van zaken wordt in kaart gebracht met behulp van een quick-scan: wat gaat goed en waar is winst te behalen.
We doen een organisatiescan en een medewerkersscan. De organisatiescan geeft in maximaal één dag een beeld van de meer 'harde' kanten van uw organisatie, zoals procedures en relevante prestatie-indicatoren. De medewerkersscan geeft van 25 relevante thema's weer, hoe medewerkers deze ervaren.
Management en adviesteam ontvangen een korte rapportage met een gefundeerde analyse van de cultuur en de kwaliteit van de samenwerking. In overleg ontvangen ook de medewerkers een terugkoppeling van de resultaten.

3. Plan en planning
Aan de hand van de inventarisatie formuleren wij
- voor welke thema's verbetering wenselijk is,
- wat de doelen en gewenste resultaten zijn en
- welke stappen daarvoor nodig zijn.
Dit wordt bondig beschreven in een TeamAbility-programma: een ontwikkelprogramma met concrete indicatoren om de vorderingen te kunnen monitoren en zonodig snel te kunnen bijsturen.
Het TeamAbility-programma bestaat uit een mix-op-maat van concrete, elkaar versterkende interventies zoals trainingen en workshops, (groeps-)assessments, begeleiding en coaching, teamontwikkeling en managementadvies. We doen alleen wat nodig is!

4. Uitvoering
De belangrijkste stap van het hele traject is uiteindelijk de uitvoering van het TeamAbility-programma: oogsten wat goed is voorbereid en zorgvuldig gezaaid.
Gedurende het traject wordt de samenwerking stapsgewijs verbeterd, aan de hand van de modernste inzichten, en door nieuw verworven vaardigheden in praktijk te brengen. Resultaat: collega's zoeken elkaar meer op, communiceren opener met elkaar, kaarten knelpunten eerder aan en nemen meer verantwoordelijkheid voor hun werk en voor het geheel. Als vanzelf wordt ook de sfeer beter, opener, productiever.

5. Verankering
U wilt natuurlijk dat de resultaten blijvend zijn. Wij bieden systemen aan om de verbeteringen in de samenwerking en in de structuur van de organisatie te verankeren.
Van het hele TeamAbility-traject krijgt u een verslag met de resultaten en met suggesties voor verdere stappen.

TeamAbility - kwaliteit van samenwerken
TeamAbility in modules

Soms is een volledig TeamAbility traject niet aan de orde. Het kan zijn dat een integrale aanpak niet tot de mogelijkheden behoort, terwijl men wel al een start wil maken met het in kaart brengen van de kwaliteit van samenwerken. Misschien zijn de zwakke plekken al voldoende in beeld en wilt u in uw eigen tempo actie ondernemen. Of u wilt vooral 'preventief onderhoud' plegen. Daarvoor heeft TeamAbility een aantal op zichzelf staande modules ontwikkeld.

Graag komen wij met u in gesprek wanneer u geïnteresseerd bent in één of meer modules - om op die manier de kwaliteit van samenwerken binnen uw organisatie te verhogen en uw medewerkers te helpen het beste in zichzelf en elkaar naar boven te halen.

Dit zijn de modules van TeamAbility voor het verbeteren van de kwaliteit van samenwerken binnen organisaties:
Quick scan
Een instrument dat de actuele kwaliteit van samenwerken en de verbetermogelijkheden binnen uw organisatie in kaart brengt
Visieontwikkeling
Het helder krijgen en formuleren van de visie van een organisatie of afdeling
MBTI®
Een self-assessment waarmee je ziet tot welk zestien persoonlijkheidstypologieën je behoort en dat inzicht geeft in persoonlijkheidsverschillen en de impact daarvan binnen groepen (http://www.myersbriggs.org)

Coaching
Oplossingsgericht coachen van zowel individuele medewerkers als van teams - al dan niet aan de hand van de uitkomsten van MBTI of Birkman
Training
Meer dan 50 trainingen en workshops voor de overdracht van specifieke kennis, vaardigheden en attitudes op het terrein van:
Teamsamenwerking
Communicatie
Commerciële vaardigheden
Klantgerichtheid
Management
Persoonlijke ontwikkeling en effectiviteit
Agressie en veiligheid
Begeleiding
Ondersteunen van managers en teamleiders door te klankborden, mee te denken of, als dat zinnig is, eens mee te lopen op 'de werkvloer'.
Organisatieadvies
Meedenken en adviseren over de inrichting van de organisatie
De visie van TeamAbility
De kwaliteit van samenwerken binnen een organisatie bepaalt de kwaliteit van de output. Dit geldt voor elke organisatie: in het bedrijfsleven, bij de overheid en in non-profitorganisaties. Wanneer de samenwerking in optimale conditie is, is elke dag een investering in de eigen toekomst van de organisatie. Dát bedoelen wij met interne duurzaamheid.

De kwaliteit van samenwerken hangt rechtstreeks samen met de mate waarin medewerkers bereid en in staat zijn het beste in zichzelf en elkaar naar boven te halen. Dán wordt het vermogen tot bijzondere prestaties aangeboord.

De missie van TeamAbility
TeamAbility heeft een traject ontwikkeld dat medewerkers aanzet om geïnspireerde en gemotiveerde samenwerkers te worden, die er voortdurend op uit zijn hun eigen kwaliteiten en die van hun collega's uit te dagen.
Het beste in jezelf naar boven te halen veronderstelt inspiratie en motivatie; het beste in anderen naar boven halen veronderstelt organisatie, competenties en vaardigheden. Dát noemen wij interne synergie.

Het resultaat: grotere productiviteit, werken vanuit verantwoordelijkheid voor het geheel, een betere werksfeer, minder klachten en meer tevreden klanten.

Kernwaarden van TeamAbility
Wij werken vanuit een viertal principes of kernwaarden. Die gelden zowel voor onszelf als in de samenwerking met onze opdrachtgevers:
- integriteit: mensen zijn in beginsel te vertrouwen en van goede wil
- respect: wij hebben achting voor elkaars wensen en standpunten
- resultaatgerichtheid: het gezamenlijk afgesproken resultaat staat voorop
- verbondenheid: we maken als mensen deel uit van een groter geheel (team, organisatie, samenleving) en we gedragen ons daarnaar

De mens achter TeamAbility
Maarten Stoffers
is er op uit dat mensen binnen organisaties individueel de ruimte krijgen én met elkaar samenwerken op een zodanige manier dat individuen tot bloei komen en de organisatie als geheel daarvan de vruchten plukt.

'Interne duurzaamheid' betekent dat medewerkers en managers zich willen verbinden met hun werk, hun collega's, met de organisatie als geheel en met hun klanten.

Maarten Stoffers werkte na een technisch bedrijfskundige opleiding aan de TU Delft onder andere als milieuadviseur, projectleider, coach en communicatietrainer. Hij ontwikkelde en leidde trainingen op uiteenlopende gebieden als persoonlijke effectiviteit, projectmatig werken, omgaan met agressie, inspirerend leidinggeven en teamontwikkeling. Hij werkte voor managementopleidingen, justitie, gemeenten, zorg- en onderwijsinstellingen, maar ook voor bedrijven als DSM, KPN, Ahold en Shell. Hij is gecertificeerd consultant in de MBTI-persoonlijkheidstypologie.
Maartens drijfveer: 'Zo aan mensen bijdragen dat zij tot hun recht komen, dat ze hun werk en hun leven zinvol en bevredigend kunnen inrichten, niet alleen in materieel opzicht, maar ook sociaal-emotioneel en op het gebied van zingeving.'
Lees het blog van trainer en coach Maarten Stoffers | Algemene Voorwaarden TeamAbility | Webdesign by: Schenkius.nl Webdesign & Internet Marketing